ØkoWeb Danmark

Michael Borgen
Af Michael Borgen
redaktør

ØkoWeb'en i test-kørsel
Vedholdende læsere vil have bemærket, at ØkoWeb Danmark på det seneste er blevet tilføjet flere nyheder og opdateringer. Det er utvivlsomt forbavsende, idet web-systemet stort set har været uden opdatering siden oktober 2001.

Er ØkoWeb'en vækket til live igen?

Jeg vil forsøge at give et svar, selv om det ikke kan blive hverken klart "Ja" eller klart "Nej" Som forklaret i en tidligere artikel var jeg både af økonomiske og følelsesmæssige årsager nødsaget til at stoppe arbejdet tidligere. Naturligvis har jeg haft drømmen om, at systemet en dag kunne bruges til noget fornuftigt, og til min undren fortsatte besøgstallet fortsat med at være relativt højt. Der har endda også været en stadig strøm af mennesker som ønskede rubrikannoncer og udenlandske virksomheder, som ønskede kontakt til dansk erhvervsliv via udlandskontakt.

I år - 2005 - begyndte jeg derfor lige så stille at lægge de indsendte annoncer på nettet og skrive nogle få nyheder. Jeg så dog stadig ikke nogen økonomisk forsvarlige grunde til at begynde at mere bruge tid på ØkoWeb'en. Yderligere undren har det imidlertid vakt hos mig, at virksomheder også nu - næsten fire år efter, at jeg stopppede opdateringerne - spurgte til muligheden for at købe annoncer på ØkoWeb'en. Her i sommer besluttede jeg så at indgå aftale med Google, som giver dem mulighed for at lægge annoncer på ØkoWeb'en.

Jeg ved endnu ikke, om disse muligheder kan give et grundlag, så jeg har mulighed for at give ØkoWeb'en en alvorlig opdatering, men nu er arbejdet begyndt, og hvis nyheder, opdateringer og nye annoncer giver den nødvendige indsprøjtning, så håber jeg lige så stille at bringe ØkoWeb'en flot igen. Dog beder jeg om den nødvendige tålmodighed, da der ligger et stort arbejde forud - og det sker kun ind i mellem andre opgaver.

Læsere som håber på, at ØkoWeb'en atter vækkes til live kan gøre én ting for at fremme det: Brug ØkoWeb'en og hav samtidig forståelse for, at der nu dukker langt flere annoncer op på siderne. Deres succes er forudsætningen for, at arbejdet kan fortsætte.

Jeg vil i den forbindelse også opfordre til at besøge mit andet projekt magasinet Viking.

Venlig hilsen

Michael Borgen
Anbæk d. 12. aug. 2005

Gå tilbage til: ØkoWeb'ens nyheder  eller ØkoWeb'ens kolofon